DIY独一无二的复活节彩蛋 - www.shougong.com

小朋友们一起来动手DIY复活节彩蛋,方法很简单,首先将鸡蛋顶部敲破清空蛋黄和蛋清后,冲洗干净并使其干燥,然后就可以开始你的涂染工作啦!发挥你的创意吧!DIY独一无二的复活节彩蛋。

DIY独一无二的复活节彩蛋 - www.shougong.com

DIY独一无二的复活节彩蛋 - www.shougong.com

DIY独一无二的复活节彩蛋 - www.shougong.com

DIY独一无二的复活节彩蛋 - www.shougong.com